Saltstenen

Från Fun facts
Hoppa till: navigering, sök

Saltstenen är bonuspriset för andraplatsen i Hisoutensokuturneringen, Närcon 2016.

Denna pjäs är en, i princip solid, rosa, saltkristall med ungefärliga dimensioner: 12cm x 8cm, med en vikt på ungefär 1,7kg. Den har ett genomgående hål i längsled med en diameter om ungefär 1cm. Såvitt författaren vet är den fortfarande emballerad i krympplast med ett rep, avsett för upphängning, av okänd längd och beskaffenhet.

Hur hände det här?

Saltsten: 39:90:-, Glory: eternal

Pokalen, om man nu kan kalla den för det, tillkom genom att Saiyoucho & Nandeyanen! åkte till Biltema under torsdagen för att införskaffa en del sent påtänkta prylar till Touhourummet. Spännband hör till många kategorier i butikens sortiment och i närheten till båtavdelningen (där fel sorts spännband återfanns) ligger en hästavdelning(!). Plötsligt utspelar sig då (ungefär) följande.

Saiyoucho: Dude, vad är det där? Är det där vad jag tror att det är.
Nandeyanen!: Saltstenar. Jo, det är det definitivt.
Saiyoucho: ...
Nandeyanden!: ...
Saiyoucho: Tänker du på...
Nandeyanen!: ...vad jag tänker på?
Saiyoucho: Visst vore det det ultimata...
Nandeyanen!: ...andrapriset i någon av turneringarna.
Saiyoucho: Typ Soku?
Nandeyanen!: Typ Soku.

Sagda saltsten inköptes därför till det facila priset av, typ, förti spänn. Because glory is forever, et.c.

På väg mot målet

I och med detta fick ovanstående sammasvurna en skarp lektion i att knipa näbb fram till att priset skulle presenteras. Små hintar droppades här och var om att något var planerat men inte när och till vem. Eventuellt blev en, eller ett par, medlemmar till (naturligtvis med löfte om muta) indragna i maskopi, men det pratar vi inte närmare om.

När så turneringen gick av stapeln så utkristalliserade sig sig att den optimala mottagaren av priset naturligtvis vore Nacon. Detta på grund av hans stora, och ofta häftigt emotionella engagemang i Sokuturneringarna. Sagda slutsats ledde naturligtvis till stor vånda hos kuppmakarna enär de ogärna villa heja på att en kamrat skulle förlora en turnering.

De sammansvurna höll sig dock till god sportsmannanda och förhöll sig opartiska till utgången. Nacon hejades på genom bracketen och hypen blev total i den mycket jämna slutfinalen mot Ayanator.

...därmed inte sagt att orosuttryck avgavs för den optimala planens eventuella fallerande.

Svintoo: Fyfan vad hemska ni är..! (oförståendes om vad som låg bakom kuppmakarnas ambivalens)

Profit!

Pokalen i fråga

Nu kom det sig som så att Ayanator tog hem Soku Närcon 2016 och andraplatstagaren blev just Nacon. Vid prisutdelningen utspelar sig, såsom kan ses på videon, följande.

Saiyoucho: Nacon! Vi har ett speciellt sponsrat pris också. Vänta. Du ska få en till sak som är sponsrad av mig själv.
Nacon: Åh nej... Åh nej...
Saiyoucho: Här! Här har du det speciella hederspriset för andraplatsen.
*Saiyoucho räcker över en tung påse med ospecificerat innehåll*
Nacon: Är det sex hundra saltpaket eller?
Saiyoucho: Nej, nej... Det skulle jag aldrig göra. Du har förtjänat den.
*Nacon packar upp påsen och vrider och vänder på föremålet*
Nacon: What the fuck....? Saltsten!
*Totalkollaps utspelar sig*
Nacon: En saltsten!!
Nacon: En saltsten?

Efterdyningar

Det har kommit till de sammansvurnas kännedom att Nacon har upprättat plats hemma för saltstenen och att han ämnar låta den gå som vandringspokal på framtida Sokuturneringar. Detta bemöts naturligtvis med stor munterhet och gillande från de sammansvurna i denna konspiration.

Nacon: Hur länge håller en saltsten?
Nandeyanen!: Det är, i princip, ren natriumklorid. Det beror lite på luftfuktighet med den blir garanterat äldre än vad du blir.

Preliminära planer finns för att bygga en sockel till saltstenen. Det genomgående hålet lämpar sig väl för gängad mässingsstång (Nandeyanen!s anm.)